8. САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА
26-29. новембар 2013.
Београдски сајам
Београд
Србија

Највећа смотра прозвођача традиционалних производа намењених тржишту у Србији и региону Југоисточне Европе


Организатор: Београдски сајам

Место: Београдски сајам

Учесници: произвођачи традиционалних производа за тржиште на збирним штандовима регионалних привредних комора, задружних савеза, градских и општинских управа и појединачно, произвођачи опреме за производњу, сервирање и паковање традиционалних производа

2012. годинe на 7. Сајму етно хране и пића учествовало је 306 произвођача из Србије и Бугарске

Представљено је више од 1000 различитих производа најчешће ручне израде од органски гајених сировина на штандовима учесника

Циљ – представљање произвођача ради закључења купопродајних уговора са потенцијалним купцима из Србије и иностранства, проналажење инвеститора за производњу, амбалажу и пласман етно производа, едукација произвођача из области стандардизације, упознавање тржишта са специфичним производима и промоција етно хране и пића и традиционалног начина припремања прехрамбених производа као дела културног идентитета народа

Потенцијални купци: власници и/или набављачи трговинских радњи, ресторана, хотела, великих трговинских ланаца, извозници и појединци

Стручни пратећи програм из области заштите географског порекла, рецепутра, увођење система квалитета, правне заштите , унапређења паковања и метода продаје

Промоција најквалитетнијих производа и произвођача и метода презентације и продаје кроз оцењивање

Резултати: афирмација традиционалних производа као прворазредног тржишног и извозног артикла и битног елемента туристичке понуде, повећање броја производа са заштићеним географским пореклом: лесковачки ајвар, качарски мед, хомољаски мед, дуван чварци, футошки купус и други, унапређење културе исхране и здравља становиштва, очување традиције и културног идентитета